Kasy online

Czym są kasy fiskalne ONLINE?

Kto musi zainstalować kasy ONLINE?

Koszt zakupu oraz wysokość ulgi

Nowe stawki VAT

Prawa i obowiązki podatnika

Czym się różnią kasy ONLINE od kas tradycyjnych? 


 

Czym są kasy fiskalne ONLINE?

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, komunikujących się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) zbiera różnego rodzaju dane m. in.: dobowe raporty, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia czy informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Repozytorium jest także odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy ONLINE komunikują się z Repozytorium co dwie godziny. Co ważne, odbywa się to bez wiedzy użytkownika.

Kasy ONLINE potrzebują dostępu do Internetu. Użytkownik musi więc zapewnić odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie się łączyła z Repozytorium. 

 


 

Kto musi zainstalować kasy ONLINE?

Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach.

Od 1 stycznia 2020 roku:
1. Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;
2. Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Od 1 lipca 2020 roku:
3. Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
4. Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Od 1 stycznia 2021 roku:
5. Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Data wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową to 31 sierpnia 2019 r.*
Po tym terminie w dalszym ciągu można użytkować taką kasę, jednak nie będzie możliwości jej fiskalizacji. Od 1 maja w życie wchodzi zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową.

Kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będą wydawane do dnia 31 grudnia 2022 r.*
Po tym terminie w dalszym ciągu można użytkować taką kasę, jednak nie będzie możliwości jej fiskalizacji.

*Nie dotyczy grup podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE.

 


 

Koszt zakupu oraz wysokość ulgi

Najistotniejsze zagadnienia dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas ONLINE wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Finansów:

 • ulga przysługuje wyłącznie na zakup urządzeń ONLINE,
 • ulga obejmuje tylko nowych podatników (tj. przedsiębiorców, którzy dotychczas nie posiadali kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców wyłącznie z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,
 • wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.

Kryterium otrzymania ulgi:

 • terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia ONLINE,
 • dla podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem,
 • przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,
 • ulgi nie traci się, jeżeli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS przebiega zgodnie z harmonogramem.

 

 

 


 

Nowe stawki VAT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych (§ 6.1, pkt 5) dla WSZYSTKICH urządzeń fiskalnych (on-line, EJ, kopia papierowa) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.

 • Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
 • Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
 • Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
 • Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
 • Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku,
 • Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 


 

Prawa i obowiązki podatnika

Zapewnienie terminowego połączenia i przekazu danych do repozytorium kas:

 • np. z powodu braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik może uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US, terminach.

Poddawanie przeglądom technicznym posiadanych urządzeń fiskalnych co 2 lata:

 • w ciągu 3 dni od zgłoszenia serwisant dokonuje przeglądu;
 • w okresie zawieszenia działalności nie wykonuje się przeglądu technicznego, jednak należy go wykonać przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji sprzedaży;
 • kara za brak przeglądu technicznego – 300 zł, wpłaty należy dokonać na konto właściwego Urzędu Skarbowego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji:

 • nowi pracownicy przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży na kasie;
 • do 31 maja 2019 r. pracownicy zatrudnieni przed 1 maja 2019 r.

Odczyt pamięci fiskalnej:

 • podatnik jest zobowiązany do zachowania danych z pamięci chronionej;
 • odczyt oraz protokół z odczytu przeprowadzany jest w serwisie (bez udziału Urzędu Skarbowego);
 • urządzenie ONLINE w momencie przejścia na tryb "tylko do odczytu" musi być podłączone do internetu w celu przekazania danych do Repozytorium;
 • podatnik musi dostarczyć protokół odczytu do Urzędu Skarbowego w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia.

 


 

Czym się różnią kasy ONLINE od kas tradycyjnych?

 • W momencie uruchomienia kasy (fiskalizacji) zostaną przekazane do Repozytorium dane o sobie i właścicielu urządzenia. W odpowiedzi zwrotnej do Kasy ONLINE zostanie wysłany przydzielony numer ewidencyjny.
 • W trakcie eksploatacji kasa ONLINE przekazuje do CRK dane zapisywane w swoich pamięciach.
 • Kasy ONLINE rejestrują kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci. Użytkownik nie ma do niej dostępu, jedynie autoryzowani serwisanci kas.
 • Kasy ONLINE mają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. Będzie odbywało się to na zasadzie automatycznego pobrania z serwera najnowsze wersji i instalacji.
 • Każda kasa fiskalna ONLINE będzie musiała współdziałać z terminalem płatniczym. Ujednolicony protokół komunikacyjny sprawi, że dowolne urządzenie zostanie zsynchronizowane z kasą na zasadzie podłączenia Plug&Play. Główną zaletą automatycznej współpracy jest brak błędów przy ręcznym wprowadzaniu kwot do zapłaty z kasy do terminala.
 • Każda Kasa ONLINE będzie drukowała paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny, który może być wysłany na maila klienta jako tzw. e-paragon.

 


  

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl